Algemene voorwaarden

1 Acceptatie van gebruik onder de Algemene Voorwaarden van BIOHORTI SLU. BioTabs

Uw toegang tot de “BIOHORTI SLU. BioTabs” en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. U zult de website niet gebruiken voor illegale of verboden doeleinden volgens deze Algemene voorwaarden. Door de website te gebruiken, gaat u volledig akkoord met de voorwaarden, bepalingen en juridische kennisgevingen die in deze kennisgeving worden vermeld. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

2 JURIDISCH ADVIES

De inhoud van de “BIOHORTI SLU. BioTabs ” vormen geen juridisch advies en mogen ook niet de basis vormen voor enige besluitvorming.

Alle informatie op de website en het gedrukte materiaal van “BIOHORTI SLU. BioTabs ”wordt geleverd zonder enige vorm van garantie. Het gebruik van de informatie verstrekt door “BIOHORTI SLU. BioTabs’ is op eigen risico.

3 WIJZIGING VAN GEBRUIK

“BIOHORTI SLU. BioTabs” behoudt zich het recht om:

3.1 de Website te wijzigen of verwijderen (tijdelijk of permanent) of delen daarvan, zonder kennisgeving en met uw impliciete toestemming dat “BIOHORTI SLU. BioTabs ” niet verantwoordelijk is voor enige verplichting met betrekking tot een wijzigingen of verwijderingen, en

3.2 deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, en als u de website blijft gebruiken nadat de wijzigingen hebben plaatsgevonden, betekent dit dat u deze accepteert.

4 BESTELLINGEN

Belangrijke mededeling voor klanten: Het is uw verantwoordelijkheid om de juridische situatie en importvoorschriften van uw land te controleren voordat u uw bestelling aanvraagt ​​bij “BIOHORTI SLU. BioTabs” op welke manier dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot: Telefoon, fax, inkooporders of bestellingen via de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor goederen die in beslag zijn genomen door DOUANE die in strijd zijn met de invoerregels van uw land.

5 Links naar websites van derden

De website van “BIOHORTI SLU. BioTabs kan links bevatten naar webpagina’s van derden die door anderen worden beheerd en onderhouden. Een link naar andere websites houdt geen goedkeuring of goedkeuring van die pagina’s in en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van een van deze sites.

6 AUTEURSRECHT

6.1 Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op de BIOHORTI SLU. BioTabs Website (inclusief, maar niet beperkt tot, het website-ontwerp, teksten, grafische afbeeldingen en alle software en broncodes met betrekking tot de pagina) behoren tot of zijn in licentie gegeven aan” BIOHORTI SLU. BioTabs ” of ze worden volgens de wet gebruikt voor andere doeleinden door” BIOHORTI SLU. BioTabs “.

6.2 Door de website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat u de inhoud alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik zult gebruiken. Er mag geen inhoud worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Dit sluit het downloaden, kopiëren en/of afdrukken van pagina’s van de Website voor uitsluitend persoonlijk/privé en niet-commercieel gebruik uit.

7 LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

7.1 Op deze website vindt u links naar websites van derden. Het bestaan ​​van een link naar een van deze pagina’s impliceert niet dat we die pagina onderschrijven. Een pagina bezoeken via een link op deze Website, is op eigen risico.

7.2 Een ieder die een link naar deze Website wil maken, is daartoe bevoegd, mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

(a) er wordt niet gesuggereerd dat wij de diensten of producten van derden goedkeuren, tenzij een overeenkomstige schriftelijke overeenkomst is bereikt.

(b) u uw link naar deze website niet verkeerd voorstelt, en

(c) de webpagina van waaruit u naar deze website linkt, geen inhoud bevat die op enigerlei wijze aanstootgevend of controversieel is, of inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

7.3 In het geval dat u in strijd met onze voorwaarden een link naar deze Website maakt, dient u ons te vergoeden voor alle verlies of schade die deze Website lijdt als gevolg van de bovengenoemde link.

8 AFWIJZINGEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De Website wordt aangeboden op een “AS IS”- en “AS AVAILABLE”-basis zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit. geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

8.2 Voor zover wettelijk toegestaan, is “BIOHORTI SLU. BioTabs ” niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of -schade (inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële verliezen, kansen, gegevens, winsten) afgeleid van of in verband metn het gebruik van deze website.

8.3 “BIOHORTI SLU. BioTabs ” garandeert niet dat de functionaliteit van de website ononderbroken of foutloos zal zijn, dat fouten zullen worden verholpen of dat de website of de server die deze ondersteunt vrij is van virussen of enig ander schadelijk of destructief element. Desondanks proberen we met dagelijkse malware scanners ervoor te zorgen dat de blootstelling van gebruikers aan schadelijke code wordt beperkt.

8.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden mag zodanig worden geïnterpreteerd dat “BIOHORTI SLU. BioTabs ” aansprakelijk is voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van ” BIOHORTI SLU. BioTabs ” of haar werknemers of agenten.

9 VRIJWARING

U stemt ermee in om “BIOHORTI SLU. BioTabs ” en zijn werknemers en agenten te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor juridische kosten, schade, verliezen en uitgaven in verband met een claim of acties tegen” BIOHORTI SLU. BioTabs ‘ die worden gegenereerd als gevolg van een schending van deze Algemene voorwaarden of andere verantwoordelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van deze website.

10 UITSLUITING

Als een van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank of jurisdictie, dan wordt de genoemde voorwaarde of voorwaarde uitgesloten en blijven de rest van de algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen koppelbaar en afdwingbaar blijven.

11 HERROEPING

Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt zonder dat wij enige actie ondernemen, zijn we nog steeds bevoegd om onze rechten en middelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze gebruiksvoorwaarden schendt.

12 TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Spanje en u stemt er hierbij mee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken.

13 BIOHORTI SLU CONTACTGEGEVENS

BioTabs

Adres van ons kantoor:

Biohorti S.L.U. – BioTabs
Carrer Sud 1
08329 Teià – Barcelona
Spanje

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de “BIOHORTI SLU. BioTabs” via onze contactpagina.